Takrenovering


Takrenovering - är en fragmentarisk takreparation och byte av dess element, både separata delar av beläggningen och ruttna takbjälkar, fuktig isolering, skadad vattentätningsfilm. Skillnad mellan nuvarande reparation, nödsituation och helt renovering:

-Helt renovering innebär åtminstone ett fullständigt byte av beläggningen. Ofta ändras även takkakan, och i de allvarligaste fallen i ett privat hus görs spärrsystemet helt om.

- underhåll är underhållet av taket. Det är nödvändigt att regelbundet inspektera det och reparera skadade delar;

- Nödreparationer kan vara både lokala och i full skala. Allt bestäms av förstörelsens specifika egenskaper.

Takläggning


Vi strävar alltid efter att nå de mål vi satt upp från början. Vår långa erfarenhet från allt vi gjort sedan tidigare samt vår inarbetade arbetsprocess kommer ge er trygghet och ett väldigt bra slutresultat enligt vår offert till er.

Tätskikt


Ytpapp används oftast till låglutande tak som saknar ytterligare träbeklädnad. Tätskikt har också många egenskaper som andra takmaterial inte kan matcha: Flera modeller klarar låg lutning och eftersom materialet är förhållandevist lätt, öppnar det upp för takkonstruktioner som inte klarar belastningen av tegel- eller betongpannor.

Monteringen av tätskiktet skall utföras av en auktoriserad tätskiktsentreprenör, likt oss.

Nyläggning


För nyproduktion av bostäder eller företagshus kan vi erbjuda nyläggning av tak av hög kvalitet. Med bred kunskap kan vi också erbjuda ett brett utbud av tak. Vi anpassar material och tillvägagångssätt efter varje objekts särskilda behov.

Omläggning


Vi kan erbjuda takomläggning av alla typer av tak, även låglutande tak. Imperial Bygg utför taktäckning av hög kvalitet och vårt arbete är anpassat för att klara av vårt tuffa klimat i Norden. Vi utför omläggningar på alla typer av tak.

Taksäkerhet


Vi är utbildade och gör kontinuerliga uppdateringar så vi håller oss àjour med säkerhetsföreskrifterna gällande för tak. Stegar, bryggor, fallskydd m.m För de som ska beträda ert tak, finns det regelverk som säger hur säkerheten ska se ut på taket. Detta gäller nästan varje tak i Sverige och behöver följas för att undvika olyckor. Detta för att fackmän ska kunna beträda taken med så stor säkerhet som möjligt. Vissa tillträdesanordningar och skyddsanordningar måste finnas på plats enligt säkerhetsföreskrifterna, men även att de är i gott skick. Snörasskydd är inte många fastigheter som är utrustade med. Detta minimerar risken för att någon skadas på gatan under en snörik vinter när snö och is rasar ner från taket.

Snörasskydd


Vi vet vilka rasskydd som är bäst anpassade för ditt hus, kontakta oss så hjälper vi er!
Beräkna takets kostnad

med hjälp av en online-kalkylator

Beräkna

Hör av dig till oss om du behöver hjälp med takomläggning, takrenovering eller takbyten. Vi erbjuder alltid kostnadsfritt offert-förslag!

0-812 111 766

Vi värdesätter vårt rykte

Recensioner på TrustPilot