Takläggare Älvsjö

Vi utför alla typer av takarbeten

Takomläggning

Takrenovering

Takbyten

Skall du lägga nytt, renovera eller byta tak? Imperial Bygg är din högkvalitativa takläggare som gör helrenoveringar och takomläggningar i hela Stockholmsområdet. Som takläggare lägger vi de flesta typer av tak, t.ex. tegel, betong, plåt och papptak.

Vi arbetar med alla takmaterial

ImperialBygg

Papptak

ImperialBygg

Tegeltak

ImperialBygg

Plåttak

ImperialBygg

Shingeltak

Taket är kanske den viktigaste delen av huset, det måste tåla temperatursvängningar, snöbelastningar, skydda mot vind, brännande sol och fukt.

Företaget "ImperialBygg" erbjuder specialiserade tjänster för installation av metallplattor med garanti. Högkvalificerad personal och lång erfarenhet av Älvsjöom-marknaden är garanti för kvaliteten på vårt arbete.

Takinstallationen i Älvsjö utförs i tre huvudsteg:

  • Först installerar experter spärrsystemet.
  • Sedan installeras lådan.
  • Därefter läggs beläggningen på takkakan.

Vi använder brickor, euroskiffer, koppar med mera som topplack. Det mest populära takmaterialet i Sverige är bältros eller mjuka tak. Det behåller värmen väl och ger ljudisolering av hög kvalitet. För takarbete (Älvsjö) är det dessutom lättare och snabbare att installera, det är brandsäkert och lider inte av rost. Bältros finns i en mängd olika färger och storlekar. Den är tillverkad av glasfiber, impregnerad med bitumen och ett pulver av stengranulat. Installation av metallplattor utförs också med hänsyn till många funktioner.

Våra referenser

1
2
3

Vi rekommenderar att du installerar mjuka tak och takarbeten i Älvsjö under den varma årstiden, vid temperaturer över 5 grader. Som regel omfattar takarbeten (Älvsjö) flera etapper.

  • Värmeisolering och ångspärr är installerade på spärrramen.
  • Foderskiktet är fäst.
  • Installera änd- och gesimslister.
  • Från och med takfoten läggs metallplattorna på taket.

 

 

Beräkna takets kostnad

med hjälp av en online-kalkylator

Beräkna