Den övergripande komforten i bostaden beror på ett tak av hög kvalitet. För att takbeläggningen ska hålla så länge som möjligt bör du överlåta installationen till professionella byggare.

Faktum är att installationen eller reparationen av taket har sina egna egenskaper.

Funktioner för takreparation

Allt arbete med reparation och installation av taket utförs i enlighet med standarderna för GOST och SNIP. Detta beror på arbetets säkerhet. Vid installation och reparation av taket krävs att lyfta tunga laster till en höjd. Därför måste hantverkare följa de föreskrivna försiktighetsåtgärderna. Dessutom är det nödvändigt att komma överens om projektdokumentationen, tillstånd för konstruktion av taket.

Alla steg av takreparationer måste följas. Ingen kan ignoreras eller förbises. Endast professionella takläggare kan ta hand om detta.

Takläggningsstadier

Allt reparationsarbete relaterat till taket kan delas in i flera steg.

  • Preliminärt arbete. I detta skede är projektdokumentationen överens.
  • Installation av ramen. Allt takmaterial måste fästas i en säker ram. Vanligtvis är det här träkonstruktioner.
  • Installation av avloppssystemet. Detta är ett viktigt skede i renoveringen. Om du ignorerar denna punkt, ackumuleras fukt på taket. Med tiden kommer detta att leda till deformation av taket.
  • Skydd av ramen från ruttnande och bakterier.
  • Installation av värmeisoleringsmaterial, ångspärr.
  • Installation av takmaterial.

I det sista steget är det viktigt att veta vilken typ av beläggning som kommer att installeras.

Du kan välja mellan följande alternativ:

  • tak av mjuka material - bikrost, takpapp, andra bituminösa material;
  • metallplattor är det mest populära takmaterialet;
  • profilblad.

Taket kan vara plant eller lutande. Platt tak är sällsynt de senaste åren. Detta alternativ är vanligtvis täckt med mjuka bituminösa material. Och livslängden är begränsad. Under installationen av taket av icke-kvalificerade hantverkare kan dessutom misstag göras. Felaktigheter leder till takläckage. Takmaterial måste bytas varje år. Detta kommer med extra kostnader.

Plåttak är inget nytt i konstruktionen. Men bara under de senaste decennierna har de börjat installeras inte bara i privata hushåll utan också i flervåningshus. Denna teknik förlänger takets livslängd. Dessutom har byggnaderna garanterat en torr och bekväm atmosfär.

Högkvalitativ reparation och installation av taket är endast möjligt med hjälp av kvalificerade arbetare

Företaget "TAK i Stockholm" kommer snabbt att lösa problemet med att reparera ditt tak. Anställda på vårt takföretag har alla nödvändiga färdigheter och material för fullständig eller delvis reparation av ditt tak i alla delar av Stockholmsregionen (till exempel MärstaSpångaHässelbyÄlvsjöEkeröTäby, etc.).

Beräkna takets kostnad

med hjälp av en online-kalkylator

Beräkna